Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ PENCAK SILAT QUỐC GIA NĂM 2024

  Nơi tổ chức: Nghệ An
  Thời gian: 20/03/2024 đến 29/03/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh 1 2 5 3 10 3 2 5 10         5 7 8 20 1
2 Thanh Hóa 1 2 2 3 7 5 3 2 10         7 5 5 17 2
3 Quân đội 1 3 2 1 6 1 4 2 7         4 6 3 13 3
4 Nghệ An     3 3 2 2 6 10         2 2 9 13 3
5 Hà Nội 1   2 3 5 2 2 3 7         2 4 6 12 5
6 Bình Dương 1   3 2 5 1 1 3 5         1 4 5 10 6
7 Tp Hồ Chí Minh 2     4 4     6 6             10 10 6
8 Phú Thọ 1 4 1 2 7 1 1   2         5 2 2 9 8
9 Hưng Yên 1 2 1 2 5 1 1 2 4         3 2 4 9 8
10 Hải Dương 1   4 5 1 2 1 4         2 2 5 9 8
11 Hà tĩnh 1 2 1   3 2 1 2 5         4 2 2 8 11
12 Hải Phòng 1 1     1 2 1 4 7         3 1 4 8 11
13 Quảng Ninh 1 2 2 2 6   1 1 2         2 3 3 8 11
14 Bộ Công An 1 2 2 4 8                 2 2 4 8 11
15 Sơn La         3 1 3 7         3 1 3 7 15
16 An Giang 2 2 1 5     2 2         2 2 3 7 15
17 Vĩnh Phúc 1 1   3 4   2 1 3         1 2 4 7 15
18 Cao Bằng 1 1   4 5 1     1         2   4 6 18
19 Hưng Yên 2   1   1   3 2 5           4 2 6 18
20 Tuyên Quang   1 3 4     2 2           1 5 6 18
21 Bắc Ninh 2     2 2   1 3         4   1 5 21
22 Đà Nẵng 1 1 1 3   1 1 2         1 2 2 5 21
23 Quảng Ngãi 1   2 3   1   1         1 1 2 4 23
24 Bộ Công An 2     2 2 1   1 2         1   3 4 23
25 Quảng Ninh 2   1 3 4                   1 3 4 23
26 Bà Rịa - Vũng Tàu 1     1 1   1 2         2   1 3 26
27 Quân đội 2   2 1 3                   2 1 3 26
28 Hà Giang   1 2 3                   1 2 3 26
29 Đồng Nai 1     2 2     1 1             3 3 26
30 Đồng Nai 2             2 2             2 2 30
31 Hà Nội 2 1     1                 1     1 31
32 Phú Thọ 2   1   1                   1   1 31
33 Thanh Hóa 2     1 1                     1 1 31
34 Cao Bằng 2             1 1             1 1 31
35 Hòa Bình     1 1                     1 1 31
36 Bình Phước     1 1                     1 1 31
37 Cần Thơ     1 1                     1 1 31
  Cộng 31 31 61 123 29 29 55 113         60 60 116 236
Không có dữ liệu kỷ lục