Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Vô địch Quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29 - năm 2024

  Nơi tổ chức: Bình Phước
  Thời gian: 06/01/2024 đến 06/01/2024
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 11
  Số đội tham gia: 24; Số vận động viên: 157
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Khánh Hòa   1 1 2 1 1   2         1 2 1 4 1
2 Quân đội   2 1 3 1     1         1 2 1 4 1
3 Bình Thuận 1   1 2 1     1         2   1 3 3
4 Bình Phước 1     1   1 1 2         1 1 1 3 3
5 Bình Định     1 1   1   1           1 1 2 5
6 Bắc Giang         1     1         1     1 6
7 Lai Châu 1     1                 1     1 6
8 Bình Dương   1   1                   1   1 6
9 Đồng Nai           1   1           1   1 6
10 Gia Lai             1 1             1 1 6
11 Hà Tĩnh             1 1             1 1 6
12 Thanh Hóa             1 1             1 1 6
  Cộng 3 4 4 11 4 4 4 12         7 8 8 23
Không có dữ liệu kỷ lục