Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Vô địch cờ vua quốc gia năm 2021

  Nơi tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian: 20/03/2021 đến 31/03/2021
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 6
  Số đội tham gia: 15; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 2 2   4     1 1         2 2 1 5 1
2 TP. Hồ Chí Minh 1     1   2 1 3         1 2 1 4 2
3 Cần Thơ     1 1 2     2         2   1 3 3
4 Bắc Giang           1 1 2           1 1 2 4
5 Thái Nguyên         1     1         1     1 5
6 Quân đội   1   1                   1   1 5
7 Đà Nẵng     1 1                     1 1 5
  Cộng 3 3 2 8 3 3 3 9         6 6 5 17
Không có dữ liệu kỷ lục