Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc năm 2021

  Nơi tổ chức: Bình Định
  Thời gian: 25/03/2021 đến 05/04/2021
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 111
  Số đội tham gia: 34; Số vận động viên: 262
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 3 2 2 7 3   4 7         6 2 6 14 1
2 TP. Hồ Chí Minh 3 5   8 1 1 3 5         4 6 3 13 2
3 Bình Định 1 1 4 6 2 3   5         3 4 4 11 3
4 Thái Nguyên         3 2 4 9         3 2 4 9 4
5 Đắk Lắk 2 2 1 5     2 2         2 2 3 7 5
6 Nghệ An     1 1 1 3 2 6         1 3 3 7 5
7 Quân đội 2 2 2 6                 2 2 2 6 7
8 Bình Dương 1 1 2 4     1 1         1 1 3 5 8
9 Đồng Nai     3 3     2 2             5 5 8
10 Ninh Bình             4 4             4 4 10
11 Lâm Đồng     1 1 1 1   2         1 1 1 3 11
12 Quảng Ngãi 1   2 3                 1   2 3 11
13 Thanh Hóa     1 1 1   1 2         1   2 3 11
14 Đắk Nông     2 2   1   1           1 2 3 11
15 Thái Bình   1 2 3                   1 2 3 11
16 Cần Thơ     2 2     1 1             3 3 11
17 Bắc Ninh 1   1 2                 1   1 2 17
18 An Giang 1     1     1 1         1   1 2 17
19 Khánh Hòa 1   1 2                 1   1 2 17
20 Gia Lai     1 1 1     1         1   1 2 17
21 Tây Ninh 1     1     1 1         1   1 2 17
22 Lào Cai           1 1 2           1 1 2 17
23 Nam Định   1 1 2                   1 1 2 17
24 Hải Phòng   1 1 2                   1 1 2 17
25 Đà Nẵng   1 1 2                   1 1 2 17
26 Bà Rịa - Vũng Tàu   1 1 2                   1 1 2 17
27 Lạng Sơn             2 2             2 2 17
28 Hà Giang     1 1     1 1             2 2 17
29 Tp Hồ Chí Minh 2     2 2                     2 2 17
30 Bình Phước 1     1                 1     1 30
31 Nghệ An 2           1   1           1   1 30
32 Khánh Hòa 2           1   1           1   1 30
33 Đắk Lắk 2     1 1                     1 1 30
  Cộng 18 18 36 72 13 14 30 57         31 32 66 129
Không có dữ liệu kỷ lục