Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch các câu lạc bộ Bắn súng quốc gia năm 2021

  Nơi tổ chức: TRUNG TÂM HLTTQG - HÀ NỘI
  Thời gian: 25/3/2021 đến 3/4/2021
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 45
  Số đội tham gia: 13; Số vận động viên: 194
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội 14 6 3 23 4 5 1 10 2     2 20 11 4 35 1
2 Hà Nội 5 3 10 18 8 3 3 14         13 6 13 32 2
3 TP. Hồ Chí Minh 2 6 1 9   2 3 5   1 1 2 2 9 5 16 3
4 Công an Nhân dân     2 2 2 3 2 7         2 3 4 9 4
5 Hải Phòng 1 2 2 5   1 1 2         1 3 3 7 5
6 Thanh Hóa   2 2 4     3 3           2 5 7 5
7 Hải Dương   2 1 3           1   1   3 1 4 7
8 Quảng Ninh   1   1                   1   1 8
9 Quảng Nam             1 1             1 1 8
  Cộng 22 22 21 65 14 14 14 42 2 2 1 5 38 38 36 112
Không có dữ liệu kỷ lục