Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII năm 2023 – Cúp Biwase

  Nơi tổ chức: Bình Dương
  Thời gian: 08/03/2023 đến 17/03/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 22
  Số đội tham gia: 18; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Thái Lan 1 1 1 3                 1 1 1 3 1
2 Tuyển Biwase Bình Dương 1   1 2                 1   1 2 2
3 Tập đoàn Lộc Trời   1   1                   1   1 3
  Cộng 2 2 2 6                 2 2 2 6
Không có dữ liệu kỷ lục