Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Vô địch Wushu toàn quốc năm 2023

  Nơi tổ chức: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thời gian: 05/03/2023 đến 15/03/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 2
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 3 1 1 5 3 2   5         6 3 1 10 1
2 Đồng Nai   1 2 3 1 1 2 4         1 2 4 7 2
3 Quân đội 2 2 1 5     1 1         2 2 2 6 3
4 Công an Nhân dân     2 2 1   3 4         1   5 6 3
5 Quảng Ngãi 2 1 2 5                 2 1 2 5 5
6 Bà Rịa - Vũng Tàu     2 2 1 1   2         1 1 2 4 6
7 Thanh Hóa           2 2 4           2 2 4 6
8 Tp Hồ Chí Minh 1   2 3                 1   2 3 8
9 Hưng Yên   1 1 2   1   1           2 1 3 8
10 Đà Nẵng 1   1 2                 1   1 2 10
11 Hải Dương 1   1 2                 1   1 2 10
12 Lào Cai   2   2                   2   2 10
13 Quảng Nam   1 1 2                   1 1 2 10
14 Lạng Sơn             2 2             2 2 10
15 Tuyên Quang     2 2                     2 2 10
16 Bắc Giang         1     1         1     1 16
17 Hải Phòng   1   1                   1   1 16
18 Nam Định   1   1                   1   1 16
19 Hà Giang             1 1             1 1 16
20 Phú Thọ             1 1             1 1 16
21 An Giang             1 1             1 1 16
22 Bắc Ninh             1 1             1 1 16
23 Bình Dương     1 1                     1 1 16
24 Đoàn Vĩnh Phúc     1 1                     1 1 16
  Cộng 10 11 20 41 7 7 14 28         17 18 34 69
Không có dữ liệu kỷ lục