Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Golf lexus challenge 2023

  Nơi tổ chức: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thời gian: 21/02/2023 đến 24/02/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 2
  Số đội tham gia: 10; Số vận động viên: 126
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Vietnam 1 1 1 3   1 1 2         1 2 2 5 1
2 Korea         1     1         1     1 2
  Cộng 1 1 1 3 1 1 1 3         2 2 2 6
Không có dữ liệu kỷ lục