Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022

  Nơi tổ chức: Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh
  Thời gian: 5/4/2022 đến 30/4/2022
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tập đoàn Lộc Trời   3 2 5                   3 2 5 1
2 Tp.hCM - Vinama (THV) 2     2                 2     2 2
3 TP Hồ Chí Minh NEW GROUP 1     1                 1     1 3
4 GSB Đồng Nai   1   1                   1   1 3
5 D.Domesco Đồng Tháp     1 1                     1 1 3
  Cộng 3 4 3 10                 3 4 3 10
Không có dữ liệu kỷ lục