Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  VPBank Hanoi Marathon 2022

  Nơi tổ chức: Hà Nội
  Thời gian: 06/3/2022 đến 06/3/2022
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 10
  Số đội tham gia: 1; Số vận động viên: 634
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Việt Nam 1 1 1 3                 1 1 1 3 1
  Cộng 1 1 1 3                 1 1 1 3
Không có dữ liệu kỷ lục