Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 - Tranh cúp Phương Trang

  Nơi tổ chức: Thành phố Đà Nẵng
  Thời gian: 19/2/2022 đến 25/2/2022
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 6
  Số đội tham gia: 11; Số vận động viên: 96
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 1 2 1 4 3 1 1 5         4 3 2 9 1
2 Bình Phước 1   1 2                 1   1 2 2
3 Bình Định           1 1 2           1 1 2 2
4 Bình Dương 1     1                 1     1 4
5 Hà Nội           1   1           1   1 4
6 Quảng Ninh             1 1             1 1 4
7 Đà Nẵng     1 1                     1 1 4
  Cộng 3 2 3 8 3 3 3 9         6 5 6 17
Không có dữ liệu kỷ lục