Menu
14 07 2020

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Vài nét khái quát về môn thể thao nhảy dù.

Friday, June 06, 2014
Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những kỹ năng nghệ thuật của bộ môn thể thao đường phố được các bạn trẻ trình diễn như những nghệ sỹ thực thụ.

Friday, June 06, 2014