Menu
27 02 2021

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Tin tức thể thao quần chúng

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Saturday, June 05, 2010

Học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Trong giai đoạn cách mạng nước ta hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên như: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ rõ: thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng; về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ "đang là vấn đề bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị phát động; đồng thời xuất phát từ thực tiễn trên, năm 2010, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào chủ đề xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh".

Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định. Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng ta là một Đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận công dân. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên dù làm công tác Đảng hay công tác chính quyền, dù ở bất cứ cương vị nào đều phải gương mẫu, luôn tiên phong "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" trong mọi nhiệm vụ được giao, dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng không chùn bước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù là Chủ tịch nước, uỷ viên các cấp bộ Đảng hay Bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe, quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng, đều phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân - "Đảng viên là người đầy tớ trung thành của dân".

Không chỉ xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh để Đảng xứng đáng "là đạo đức, là văn minh", theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên với đầy đủ các yếu tố về năng lực, trình độ chuyên môn cũng như các phẩm chất đạo đức công dân lẫn đạo đức cách mạng. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, trong những năm đầu của thế kỷ 20 - thời kỳ đen tối nhất của cách mạng Việt Nam, Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiên tiến nhất so với mọi tổ chức chính trị xuất hiện vào cùng thời điểm đó. Đến nay, trải qua 80 năm lãnh đạo và cầm quyền, Đảng ta luôn thể hiện là một tổ chức chính trị chân chính, trung thành, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, chống mọi biểu hiện của tiêu cực, tàn ác, tất cả vì con người, hướng tới một xã hội tốt đẹp, nhân đạo.

Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" đã, đang được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích. Thực hiện tốt nội dung tư tưởng, chủ đề cuộc học tập này sẽ góp phần tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển; đồng thời còn góp phần thực hiện thành công cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

HKT

Print

Số lượt xem (22331)/Bình luận (0)

Tags:

Comments are only visible to subscribers.