Menu
27 02 2021

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Thư viện ảnh

Danh sách các môn thể thao

Ba môn phối hợp mùa hè

Ba môn phối hợp mùa hè (triathlon) thuộc thể thao mùa hè bao gồm: Bơi, đua xe đạp và chạy
http://www.triathlon.org

Ba môn phối hợp mùa hè (triathlon) thuộc thể thao mùa hè bao gồm: Bơi, đua xe đạp và chạy.


Ba môn phối hợp được ra đời tại Mỹ vào những năm 70. Cuộc thi ba môn phối đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học San Diego với 3 nội dung: Chạy 10km, xe đạp 8km và bơi 500m.


Năm 1989, Hiệp hội ba môn phối hợp được thành lập tại Avignon, Pháp và thống nhất nội dung thi đấu như sau: Bơi 1500m, xe đạp 40km và chạy 10km.


Tại Olympic Syney năm 2000, Ba môn phối hợp được đưa vào thi đấu chính thức tại một kì TVH.

Bóng đá

Tennis

Golf

Đua xe