Menu
07 03 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Đấu kiếm quốc gia lần thứ XIV 2020

  Nơi tổ chức: Hà Nội
  Thời gian: 21/11/2020 đến 27/11/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 49
  Số đội tham gia: 7; Số vận động viên: 109
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 7 2 1 10 3 4 3 10         10 6 4 20 1
2 Hải Dương   4   4     4 4           4 4 8 2
3 Công an Nhân dân   2 1 3     4 4           2 5 7 3
4 Thanh Hóa     1 1     4 4             5 5 4
5 Bắc Ninh     2 2 1 1   2         1 1 2 4 5
6 Hải Phòng     1 1 1   2 3         1   3 4 5
7 TP. Hồ Chí Minh     2 2                     2 2 7
  Cộng 7 8 8 23 5 5 17 27         12 13 25 50
Không có dữ liệu kỷ lục