Menu
12 04 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải đua thuyền cúp Canoeing toàn quốc năm 2020

  Nơi tổ chức: Thái Nguyên
  Thời gian: 04/12/2020 đến 7/12/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 90
  Số đội tham gia: 17; Số vận động viên: 156
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 5 4 5 14     2 2         5 4 7 16 1
2 Thái Nguyên         5 7 2 14         5 7 2 14 2
3 Quảng Ninh         3 5 4 12         3 5 4 12 3
4 Hải Dương 4 1 2 7   2 2 4         4 3 4 11 4
5 Bạc Liêu 5 2 3 10                 5 2 3 10 5
6 Vĩnh Phúc         6 1 2 9         6 1 2 9 6
7 Bến Tre 1 4 2 7                 1 4 2 7 7
8 Thanh Hóa 2 2 2 6                 2 2 2 6 8
9 Hải Phòng         4 1   5         4 1   5 9
10 Đà Nẵng 3 1 1 5                 3 1 1 5 9
11 Hà Nội   2 1 3     2 2           2 3 5 9
12 Thái Bình           1 3 4           1 3 4 12
13 Hưng Yên   1 2 3                   1 2 3 13
14 Quảng Nam     1 1     2 2             3 3 13
15 Quảng Bình   2   2                   2   2 15
16 Bình Thuận     2 2                     2 2 15
17 Cần Thơ   1   1                   1   1 17
  Cộng 20 20 21 61 18 17 19 54         38 37 40 115
Không có dữ liệu kỷ lục