Menu
12 04 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch trẻ đấu kiếm quốc gia lần XI năm 2020

  Nơi tổ chức: Hải Dương
  Thời gian: 10/12/2020 đến 20/12/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 108
  Số đội tham gia: 7; Số vận động viên: 118
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 8 5 6 19 6 2 7 15 2 1   3 16 8 13 37 1
2 Bắc Ninh     6 6 1 1 2 4 1   1 2 2 1 9 12 2
3 Hải Phòng 1 3 1 5   2 2 4   1 1 2 1 6 4 11 3
4 Hải Dương         1 3 4 8         1 3 4 8 4
5 Công an Nhân dân     3 3 1   2 3     2 2 1   7 8 4
6 Thanh Hóa   1 1 2   1 1 2   1   1   3 2 5 6
7 Quảng Ninh                     2 2     2 2 7
  Cộng 9 9 17 35 9 9 18 36 3 3 6 12 21 21 41 83
Không có dữ liệu kỷ lục