Menu
12 04 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Cầu mây toàn quốc năm 2020

  Nơi tổ chức: Thừa Thiên Huế
  Thời gian: 20/11/2020 đến 30/11/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 42
  Số đội tham gia: 13; Số vận động viên: 192
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 2 2 1 5 4     4         6 2 1 9 1
2 Công an Nhân dân         1 2 2 5         1 2 2 5 2
3 Sóc Trăng 1 1   2     3 3         1 1 3 5 2
4 TP. Hồ Chí Minh 1   4 5                 1   4 5 2
5 Nghệ An           4 1 5           4 1 5 2
6 Đồng Nai 1 1 1 3 1     1         2 1 1 4 6
7 Vĩnh Long 1 1 2 4                 1 1 2 4 6
8 Thanh Hóa   1 2 3     1 1           1 3 4 6
9 Đồng Tháp             4 4             4 4 6
10 Yên Bái     1 1     1 1             2 2 10
11 Thừa Thiên Huế     1 1                     1 1 11
  Cộng 6 6 12 24 6 6 12 24         12 12 24 48
Không có dữ liệu kỷ lục