Menu
07 03 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2020

  Nơi tổ chức: TP Hồ Chí Minh
  Thời gian: 16/10/2020 đến 21/10/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 43
  Số đội tham gia: 18; Số vận động viên: 90
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội 3 10 2 15 12 3 3 18 2   1 3 17 13 6 36 1
2 TP. Hồ Chí Minh 3 3 1 7 6 4 7 17 1   2 3 10 7 10 27 2
3 Long An   1 6 7 2 7 5 14   3   3 2 11 11 24 3
4 Đà Nẵng 5 2 4 11     5 5         5 2 9 16 4
5 Bình Phước         2 5   7         2 5   7 5
6 Quảng Bình 5   1 6                 5   1 6 6
7 Thanh Hóa         1 3 1 5         1 3 1 5 7
8 Vĩnh Long 1   1 2     2 2         1   3 4 8
9 Hà Nội   1 3 4                   1 3 4 8
10 Bến Tre 3     3                 3     3 10
11 Quảng Ninh   2   2                   2   2 11
12 Hải Phòng     2 2                     2 2 11
13 Cần Thơ   1   1                   1   1 13
14 Đồng Nai             1 1             1 1 13
  Cộng 20 20 20 60 23 22 24 69 3 3 3 9 46 45 47 138
Không có dữ liệu kỷ lục