Menu
12 04 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Lặn vô địch quốc gia năm 2020

  Nơi tổ chức: TP Hồ Chí Minh
  Thời gian: 11/10/2020 đến 14/10/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 34
  Số đội tham gia: 17; Số vận động viên: 103
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 10 7 1 18 3 4 3 10   2   2 13 13 4 30 1
2 Hà Nội   1 3 4 6 5 1 12 1     1 7 6 4 17 2
3 Quân đội 2 5 4 11     2 2     2 2 2 5 8 15 3
4 Đà Nẵng     5 5 3 1 2 6         3 1 7 11 4
5 Đồng Nai 4 1 1 6     1 1 1     1 5 1 2 8 5
6 Thanh Hóa         4 1 2 7         4 1 2 7 6
7 Quảng Bình   2 1 3   3   3           5 1 6 7
8 Thái Bình             4 4             4 4 8
9 Nam Định           2   2           2   2 9
10 Phú Thọ     1 1                     1 1 10
11 Quảng Ninh             1 1             1 1 10
  Cộng 16 16 16 48 16 16 16 48 2 2 2 6 34 34 34 102
Không có dữ liệu kỷ lục