Menu
07 03 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch trẻ quốc gia Thể dục Aerobic năm 2020

  Nơi tổ chức: Phú Yên
  Thời gian: 25/07/2020 đến 30/07/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 52
  Số đội tham gia: 9; Số vận động viên: 117
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 3 1   4 2     2 9 1   10 14 2   16 1
2 Hà Nội 1 2   3 2 1   3 1 4   5 4 7   11 2
3 Phú Yên   1   1 2 2   4 2 1 3 6 4 4 3 11 2
4 Khánh Hòa   1   1     3 3   2 2 4   3 5 8 4
5 Trà Vinh 1   1 2   1   1 1 1 2 4 2 2 3 7 5
6 Hải Phòng     1 1     1 1 1 4   5 1 4 2 7 5
7 Thanh Hóa     1 1   1 1 2 1 1 2 4 1 2 4 7 5
8 Hải Dương             1 1   1   1   1 1 2 8
9 Bình Dương           1   1           1   1 9
  Cộng 5 5 3 13 6 6 6 18 15 15 9 39 26 26 18 70
Không có dữ liệu kỷ lục