Menu
12 04 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải súng hơi thanh thiếu niên quốc gia 2020

  Nơi tổ chức: Hải Phòng
  Thời gian: 20/07/2020 đến 30/07/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 44
  Số đội tham gia: 12; Số vận động viên: 179
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 7 3 4 14 8 5 4 17 3 2 2 7 18 10 10 38 1
2 Hà Nội 4 4 3 11 4 5   9 1     1 9 9 3 21 2
3 Quân đội 3 7 2 12 5 2 1 8   1   1 8 10 3 21 2
4 Hải Phòng 4 1 3 8   2 2 4         4 3 5 12 4
5 Quảng Ninh 1 3 1 5   2 3 5   1 1 2 1 6 5 12 4
6 Quảng Nam         2 2 3 7         2 2 3 7 6
7 Thanh Hóa 1   3 4 1 1 1 3         2 1 4 7 6
8 Hải Dương           1 1 2     1 1   1 2 3 8
9 Đắk Lắk   1 2 3                   1 2 3 8
10 Đồng Nai   1   1   1   1           2   2 10
11 Công an Nhân dân             2 2             2 2 10
  Cộng 20 20 18 58 20 21 17 58 4 4 4 12 44 45 39 128
Không có dữ liệu kỷ lục