Menu
07 03 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên lần thứ V - 2020

  Nơi tổ chức: Quảng Bình
  Thời gian: 07/07/2020 đến 13/07/2020
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 65
  Số đội tham gia: 13; Số vận động viên: 254
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Thừa Thiên Huế 13 6 5 24 2 4 6 12         15 10 11 36 1
2 Quảng Nam 4 4 5 13 2 2 16 20         6 6 21 33 2
3 Quảng Bình 1 4 9 14 3 6 6 15         4 10 15 29 3
4 Khánh Hòa 1 8 7 16 2 2 2 6         3 10 9 22 4
5 Hà Tĩnh 5 1 4 10 6 4 1 11         11 5 5 21 5
6 Công An 2 3 5 10 6 2 1 9         8 5 6 19 6
7 Thanh Hóa 1 3 5 9 4 1 4 9         5 4 9 18 7
8 Nghệ An 1 3 6 10 1 2 4 7         2 5 10 17 8
9 Phú Yên 2 1 9 12     5 5         2 1 14 17 8
10 Gia Lai 3 1 2 6 2 2 3 7         5 3 5 13 10
11 Đà Nẵng 1 2 3 6 2 4   6         3 6 3 12 11
12 Quảng Trị 1 1 6 8   1 3 4         1 2 9 12 11
13 Đắk Lắk 2   3 5                 2   3 5 13
  Cộng 37 37 69 143 30 30 51 111         67 67 120 254
Không có dữ liệu kỷ lục