Menu
03 06 2020

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Đại hội Thể thao sinh viên Toàn quốc lần thứ V - 2015

  Nơi tổ chức: Đại học TDTT Bắc Ninh
  Thời gian: 07/11/2015 đến 12/11/2015
  Số môn thể thao: ; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Đại học TDTT Bắc Ninh 4 8 6 18 4 5 3 12         8 13 9 30 1
2 Đại học SP TDTT TP.HCM 2 3 4 9 2 1 1 4 1     1 5 4 5 14 2
3 Đại học Tôn Đức Thắng 4   3 7 3 1 1 5   1   1 7 2 4 13 3
4 Đại học TDTT TP. HCM 4 2 1 7 3     3 1     1 8 2 1 11 4
5 Đại học Thủ Đô 5 3 1 9     1 1         5 3 2 10 5
6 Đại học SP TDTT Hà Nội   1 3 4 1 3 2 6         1 4 5 10 5
7 Đại học SP KT TP.HCM 1 1 2 4   1 2 3   1   1 1 3 4 8 7
8 Đại học Thái Nguyên   1 2 3 1 2 1 4     1 1 1 3 4 8 7
9 Đại học TDTT Đà Nẵng 1 2 1 4 1 1 1 3         2 3 2 7 9
10 Đại học Nguyễn Tất Thành   1   1   2 1 3     1 1   3 2 5 10
11 Đại học Hàng Hải     2 2     3 3             5 5 10
12 Đại học Mỏ địa chất             2 2     1 1     3 3 12
13 Đại học Vinh 1     1 1     1         2     2 13
14 Đại học Đồng Nai     1 1             1 1     2 2 13
15 Đại học KD và CN Hà Nội     2 2                     2 2 13
16 Học viên Y học cổ truyền             1 1             1 1 16
17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam     1 1                     1 1 16
18 Đại học Điện lực     1 1                     1 1 16
19 Đại học Công nghệ Hutech     1 1                     1 1 16
  Cộng 22 22 31 75 16 16 19 51 2 2 4 8 40 40 54 134
Không có dữ liệu kỷ lục