Menu
23 06 2021

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch đường trường xe đạp trẻ toàn quốc 2019

  Nơi tổ chức: Bình Dương
  Thời gian: 28/6/2019 đến 6/7/2019
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 36
  Số đội tham gia: 10; Số vận động viên: 140
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Đồng Tháp 3 4 1 8 6 5 1 12         9 9 2 20 1
2 TP. Hồ Chí Minh 6 1   7 2 1 6 9         8 2 6 16 2
3 Vĩnh Long 1 4 4 9 3 2 1 6         4 6 5 15 3
4 Bình Dương   1 2 3 3 4 5 12         3 5 7 15 3
5 An Giang 1   4 5 3 3 1 7         4 3 5 12 5
6 Quân đội 2 4 6 12                 2 4 6 12 5
7 Cần Thơ 2     2     1 1         2   1 3 7
8 Đồng Nai 1 1   2                 1 1   2 8
9 Thanh Hóa             1 1             1 1 9
  Cộng 16 15 17 48 17 15 16 48         33 30 33 96
Không có dữ liệu kỷ lục