Menu
11 08 2020

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Lặn vô địch quốc gia năm 2015

  Nơi tổ chức: Đà Nẵng
  Thời gian: 11/10/2015 đến 14/10/2015
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 32
  Số đội tham gia: 16; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 TP. Hồ Chí Minh 9 5 3 17 2 1 4 7         11 6 7 24 1
2 Hà Nội 1 4 2 7 9 2 2 13         10 6 4 20 2
3 Đà Nẵng 1 1 2 4 1 10 3 14         2 11 5 18 3
4 Quân Đội 4 1 5 10 2 1 1 4         6 2 6 14 4
5 Quảng Bình 1   2 3 2 1 5 8         3 1 7 11 5
6 Quảng Ninh         1 2 2 5         1 2 2 5 6
7 Thanh Hóa 1 2   3     1 1         1 2 1 4 7
8 Hà Nam 2 1   3                 2 1   3 8
9 Nam Định         2   1 3         2   1 3 8
10 Long An           2   2           2   2 10
11 Quảng Trị   1   1     1 1           1 1 2 10
  Cộng 19 15 14 48 19 19 20 58         38 34 34 106
Không có dữ liệu kỷ lục