Menu
25 02 2021

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Thư viện ảnh

Thể thao văn hóa và dân tộc

Những trò chơi dân gian Tây Nguyên

Những trò chơi dân gian Tây Nguyên

Trong các lễ hội ở Tây Nguyên, ngoài nghệ thuật diễn xướng cón có các cuộc đua tài cao thấp, như phóng lao, bắn nỏ, đẩy cây ......nhằm tìm ra những thanh niên dũng cảm, khoẻ mạnh nhất để khi cần thiết, không chỉ tham gia mà còn lãnh đạo chống lại các cuộc chiến tranh bộ lạc, để tranh giành đất đai và ảnh hưởng cá nhân

Monday, June 16, 2014
Trong các lễ hội ở Tây Nguyên, ngoài nghệ thuật diễn xướng cón có các cuộc đua tài cao thấp, như phóng lao, bắn nỏ, đẩy cây ......nhằm tìm ra những thanh niên dũng cảm, khoẻ mạnh nhất để khi cần thiết, không chỉ tham gia mà còn lãnh đạo chống lại các cuộc chiến tranh bộ lạc, để tranh giành đất đai và ảnh hưởng cá nhân
Trò chơi dân gian của các dân tộc Lai Châu

Trò chơi dân gian của các dân tộc Lai Châu

Trò chơi dân gian của các dân tộc tỉnh ta luôn gắn liền với các lễ hội truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân. Trong lễ hội thường gồm hai phần, đó là lễ và hội. Phần lễ gồm các nghi lễ, phần hội thường gắn liền với các trò chơi dân gian tạo ra sự hứng khởi và thu hút đông đảo mọi người tham gia.

Monday, June 16, 2014
 Trò chơi dân gian của các dân tộc tỉnh ta luôn gắn liền với các lễ hội truyền thống vào mỗi dịp đầu xuân. Trong lễ hội thường gồm hai phần, đó là lễ và hội. Phần lễ gồm các nghi lễ, phần hội thường gắn liền với các trò chơi dân gian tạo ra sự hứng khởi và thu hút đông đảo mọi người tham gia.
Lưu giữ các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc

Lưu giữ các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc

ĐBP - Ngoài 5 môn thể thao truyền thống như: ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh cù đã được đưa vào chương trình thi đấu TDTT hàng năm của tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tiến hành bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, như trò chơi: pí bó, tó mạ hắp, tó phại, tó má lẹ của dân tộc Thái.

Monday, June 16, 2014
ĐBP - Ngoài 5 môn thể thao truyền thống như: ném còn, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh cù đã được đưa vào chương trình thi đấu TDTT hàng năm của tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tiến hành bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, như trò chơi: pí bó, tó mạ hắp, tó phại, tó má lẹ của dân tộc Thái.
Ném Còn - Trò chơi dân gian của dân tộc Thái

Ném Còn - Trò chơi dân gian của dân tộc Thái

Ném còn là trò chơi dân gian của dân tộc Thái, được diễn ra khi mùa xuân đến hay dịp vui chơi sau cúng bản.....

Monday, June 16, 2014
Ném còn là trò chơi dân gian của dân tộc Thái, được diễn ra khi mùa xuân đến hay dịp vui chơi sau cúng bản..... 
Các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian trong lễ hội ở Bắc Giang

Các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian trong lễ hội ở Bắc Giang

Tại lễ hội truyền thống, nhiều nơi trong tỉnh đã khôi phục và duy trì tốt các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Đây không những là cách hạn chế trò chơi tiêu cực, mà còn làm cho lễ hội thêm vui và sinh động hơn.

Monday, June 16, 2014
Tại lễ hội truyền thống, nhiều nơi trong tỉnh đã khôi phục và duy trì tốt các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc. Đây không những là cách hạn chế trò chơi tiêu cực, mà còn làm cho lễ hội thêm vui và sinh động hơn.
Tó má lẹ - Trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc Thái ở Điện Biên

Tó má lẹ - Trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc Thái ở Điện Biên

ó má lẹ theo tiếng Thái, Tó nghĩa là chơi hoặc đánh, còn má lẹ là tên một loại quả được lấy từ một loài dây leo trong rừng già.

Monday, June 16, 2014
ó má lẹ theo tiếng Thái, Tó nghĩa là chơi hoặc đánh, còn má lẹ là tên một loại quả được lấy từ một loài dây leo trong rừng già.
Ném Pao – trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc Mông ở Yên Bái

Ném Pao – trò chơi dân gian độc đáo của dân tộc Mông ở Yên Bái

Chơi ném pao - một trò chơi dân gian, một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông (Yên Bái).

Monday, June 16, 2014
Chơi ném pao - một trò chơi dân gian, một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mông (Yên Bái).
12345