Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA NĂM 2024

  Nơi tổ chức: Bắc Giang
  Thời gian: 13/05/2024 đến 17/05/2024
  Số môn thể thao: ; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh 1     1   1   1         1 1   2 1
2 Bắc Giang     1 1     1 1             2 2 1
3 Đồng Nai         1     1         1     1 3
4 Hà Nội   1   1                   1   1 3
5 Lâm Đồng     1 1                     1 1 3
6 Thái Bình             1 1             1 1 3
  Cộng 1 1 2 4 1 1 2 4         2 2 4 8
Không có dữ liệu kỷ lục