Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch cờ tướng đấu thủ mạnh quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Thành phố Đà Nẵng
  Thời gian: 01/11/2023 đến 11/01/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 6
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Tp Hồ Chí Minh   1 1 2 1 1 2 4         1 2 3 6 1
2 Hà Nội         2 2 1 5         2 2 1 5 2
3 Bình Dương 1 1 1 3                 1 1 1 3 3
4 Bình Phước 1 1   2                 1 1   2 4
5 Quảng Ninh 1     1                 1     1 5
6 Đà Nẵng     1 1                     1 1 5
  Cộng 3 3 3 9 3 3 3 9         6 6 6 18
Không có dữ liệu kỷ lục