Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  GIẢI NHẢY CẦU VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2023

  Nơi tổ chức: Quảng Ninh
  Thời gian: 26/10/2023 đến 29/10/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi:
  Số đội tham gia: ; Số vận động viên:
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 2 3 2 7 5 3   8   2 1 3 7 8 3 18 1
2 Hải Phòng 2 2   4   2   2 1 1 1 3 3 5 1 9 2
3 Quảng Ninh 1   2 3     3 3 2   1 3 3   6 9 2
4 Nam Định     1 1     2 2             3 3 4
  Cộng 5 5 5 15 5 5 5 15 3 3 3 9 13 13 13 39
Không có dữ liệu kỷ lục