Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch Muay trẻ quốc gia năm 2023

  Nơi tổ chức: Quảng Ninh
  Thời gian: 20/07/2023 đến 30/07/2023
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 127
  Số đội tham gia: 28; Số vận động viên: 278
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Hà Nội 5 2 4 11 7 3 1 11         12 5 5 22 1
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 1 2 8 11 1 2 6 9         2 4 14 20 2
3 Tp Hồ Chí Minh 2 4 7 13   1 1 2         2 5 8 15 3
4 Thái Nguyên 2     2 2 1 5 8         4 1 5 10 4
5 Công an Nhân dân 1 2 4 7 1   1 2         2 2 5 9 5
6 Nghệ An   2   2 1 2 2 5         1 4 2 7 6
7 Hà Tĩnh 1 2 3 6     1 1         1 2 4 7 6
8 Hưng Yên 1   4 5     2 2         1   6 7 6
9 Quảng Ninh     3 3 1   3 4         1   6 7 6
10 Thanh Hóa 2   1 3 2   1 3         4   2 6 10
11 Quân đội 1 3 1 5                 1 3 1 5 11
12 Bình Phước 1 1 1 3     2 2         1 1 3 5 11
13 Tiền Giang           4 1 5           4 1 5 11
14 Nam Định   2   2 1 1   2         1 3   4 14
15 Hà Giang     2 2 1   1 2         1   3 4 14
16 Lạng Sơn           1 3 4           1 3 4 14
17 Đồng Nai 1 1 1 3                 1 1 1 3 17
18 Bình Dương 1   2 3                 1   2 3 17
19 Gia Lai     3 3                     3 3 17
20 Sơn La 1 1   2                 1 1   2 20
21 Khánh Hòa 1   1 2                 1   1 2 20
22 Quảng Ngãi   1   1     1 1           1 1 2 20
23 Cao Bằng             2 2             2 2 20
24 Hải Phòng 1     1                 1     1 24
25 Quảng Bình   1   1                   1   1 24
  Cộng 22 24 45 91 17 15 33 65         39 39 78 156
Không có dữ liệu kỷ lục