Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Dalat Ultra Trail 2022

  Nơi tổ chức: Đà Lạt
  Thời gian: 26/03/2022 đến 27/03/2022
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 28
  Số đội tham gia: 1; Số vận động viên: 1880
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Việt Nam 7 6 6 19 2 2 2 6         9 8 8 25 1
  Cộng 7 6 6 19 2 2 2 6         9 8 8 25
Không có dữ liệu kỷ lục