Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ XII năm 2021

  Nơi tổ chức: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Thời gian: 18/04/2021 đến 22/04/2021
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 113
  Số đội tham gia: 31; Số vận động viên: 349
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Quân đội   4 3 7 2 4 4 10         2 8 7 17 1
2 Cần Thơ 6 1 1 8 4 2 1 7         10 3 2 15 2
3 TP. Hồ Chí Minh 6   2 8 6     6         12   2 14 3
4 Thanh Hóa 2 1 3 6 4 3 1 8         6 4 4 14 3
5 Vĩnh Long 1 3 2 6   3 3 6         1 6 5 12 5
6 Tiền Giang 1 1 4 6   1 2 3         1 2 6 9 6
7 Bà Rịa - Vũng Tàu 2 1 3 6     2 2         2 1 5 8 7
8 Hà Nội 1 1 1 3 2   2 4         3 1 3 7 8
9 An Giang 1 1 2 4 1   2 3         2 1 4 7 8
10 Bình Dương 1 1   2   2 3 5         1 3 3 7 8
11 Bình Thuận   1 2 3 1 1 2 4         1 2 4 7 8
12 Hậu Giang     3 3 1 2 1 4         1 2 4 7 8
13 Đồng Nai   2 3 5   1   1           3 3 6 13
14 Bến Tre   1   1 1 1 1 3         1 2 1 4 14
15 Quảng Nam   1 1 2     2 2           1 3 4 14
16 Nghệ An 1   1 2     1 1         1   2 3 16
17 Bắc Giang   1 1 2     1 1           1 2 3 16
18 Quảng Ngãi 1   1 2                 1   1 2 18
19 Tây Ninh 1   1 2                 1   1 2 18
20 Công an Nhân dân   1   1   1   1           2   2 18
21 Yên Bái           1 1 2           1 1 2 18
22 Hà Tĩnh   1 1 2                   1 1 2 18
23 Khánh Hòa   1 1 2                   1 1 2 18
24 Hà Giang     1 1     1 1             2 2 18
25 Bình Phước     2 2                     2 2 18
26 Ninh Thuận   1   1                   1   1 26
27 Đồng Tháp             1 1             1 1 26
28 Quảng Ninh             1 1             1 1 26
  Cộng 24 24 39 87 22 22 32 76         46 46 71 163
Không có dữ liệu kỷ lục