Menu

Thông tin giải đấu

 • Logo giải đấu

  Giải Việt dã “Chào năm mới” lần thứ XXII - Năm 2021 BTV - Number 1

  Nơi tổ chức: Bình Dương
  Thời gian: 01/01/2021 đến 01/01/2021
  Số môn thể thao: 1; Số nội dung thi: 12
  Số đội tham gia: 38; Số vận động viên: 69
  Số VĐV nam: ; Số VĐV nữ:
STT
Tên đội
Nam
Nữ
Phối hợp
Tổng
THC
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
V
B
D
T
1 Dĩ An 1 2 1 4   2   2         1 4 1 6 1
2 Huyện Dầu Tiếng 2     2 2   1 3         4   1 5 2
3 Huyện Thuận An 1   1 2 2   1 3         3   2 5 2
4 Bắc Giang     2 2 2     2         2   2 4 4
5 Biên Phòng 2 1   3                 2 1   3 5
6 Bình Định           2   2           2   2 6
7 Huyện Bến Cát   1   1   1   1           2   2 6
8 Huyện Tân Uyên   1 1 2                   1 1 2 6
9 Huyện Phú Giáo           1 1 2           1 1 2 6
10 Trung tâm Huấn Luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Bình Dương     1 1     1 1             2 2 6
11 Bình Dương   1   1                   1   1 11
12 Bình Phước             1 1             1 1 11
13 Nam Định             1 1             1 1 11
  Cộng 6 6 6 18 6 6 6 18         12 12 12 36
Không có dữ liệu kỷ lục